آزمایش زردی نوزاد

در ایران زردی می‌توانید درخواست خود را جهت انجام آزمایش زردی در محل ثبت نمایید و در کوتاه‌ترین زمان نتیجه را دریافت نمایید.

آزمایش زردی نوزاد

در ایران زردی می‌توانید درخواست خود را جهت انجام آزمایش زردی در محل ثبت نمایید و در کوتاه‌ترین زمان نتیجه را دریافت نمایید.

خدمات آزمایش زردی در ایران زردی

آزمایش زردی نوزاد از کف پا

آزمایش زردی نوزاد از کف پا

در این روش کف پای نوزاد را سوراخ کرده و توسط نوارهای جذب خون نمونه خونی گرفته می‌شود. نمونه به آزمایشگاه ارسال شده و با توجه به سطح بیلی‌روبین سرم، درجه زردی نوزاد مشخص می‌شود.
آزمایش خون زردی نوزاد

آزمایش خون زردی نوزاد

در این روش نمونه خونی از ورید بدن نوزاد گرفته می‌شود و نمونه به آزمایشگاه ارسال شده و با بررسی میزان بیلی‌روبین نتیجه زردی در مدت زمان کوتاهی مشخص می‌شود.
آزمایش زردی نوزاد با دستگاه

آزمایش زردی نوزاد با دستگاه

در این روش آزمایش زردی نوزاد با دستگاه‌های نوار نوری(بیلی‌روبین متر) انجام می‌شود. این دستگاه از طریق انعکاس نور به سطح پوست نوزاد میزان بیلی‌روبین را تخمین می‌زند.

رنج آزمایش زردی نوزاد

رنج آزمایش زردی نوزاد بسته به عوامل مختلف ممکن است متفاوت باشد. از آنجایی که عامل اصلی زردی نوزاد افزایش بیلی‌روبین خون است پزشکان برای تشخیص زردی رنج بیلی‌روبین سرم را مورد بررسی قرار می‌دهند.  رنج معمول بیلی‌روبین سرم در نوزادان اغلب بین 7 تا 15 میلی‌گرم بر دسی لیتر است.  

 

رنج آزمایش زردی نوزاد

سوالات متداول

آزمایش زردی نوزاد حتما می‌بایست توسط افراد متخصص و پزشکان بررسی شود و طبق درجه زردی درمان متناسب تجویز شود.

این مسئله به تشخیص و تایید پزشک انجام می‌شود.

  1. سطح زردی در نوزاد تا 2 روزه: کمتر از 6 mg/dL.
  2. سطح زردی در نوزاد 2 تا 5 روزه: کمتر از 12 mg/dL.
  3. سطح زردی در نوزاد 5 تا 14 روزه: کمتر از 15 mg/dL.

لازم به ذکر است جهت بررسی این موضوع بهتر است نوزاد توسط پزشک چکاپ شود.